Kubilius

Kubilius yra didelis baisus Velnias, baisus nes vis dar Lietuvoje, antras pagal baisumą po Vytauto Lianzbergo. Draugauja jis dar su Šimonyte ir neduoda žmonėms gyvent.

Kartą Kubilius ėjo gatve ir pamatė bobutę, prašančią išmaldos. Bobutei buvo 30 metų ir ji buvo visai dar jauna, bet vaikščiojo prie žmonių ir prašinėjo išmaldos traukiniui namo ir buteliui degtinės. Kai ji paprašė Kubiliaus, tai jis ją pasiuntė dirbti ir išmaldos nedavė. Štai koksai blogas Kubilius.